วันที่

02 ก.ย. - 03 ก.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะแพทยศาสตร์ ถนนฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2329 8000 ต่อ 3633

สถานที่เจาะ : ใต้ตึก 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.