วันที่

25 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35 ม.3 เทคโนธานี (ถ.เลียบคลอง 5) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02 577 9388-9

สถานที่เจาะ : ห้องโถงชั้น 1 อาคารถ่ายทอดฯ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.