วันที่

22 มี.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2790 2205

สถานที่เจาะ :   living room อาคาร A ชั้น 1

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.