วันที่

26 ก.พ. - 28 ก.พ.

เวลา

08:30 - 15:30

สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม

33/3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2403 1213

สถานที่เจาะ : ชั้น 3

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.