วันที่

15 ต.ค.

เวลา

09:00 - 12:00

ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

17 รามอินทรา 2/1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 521 1500 ต่อ 2559

สถานที่เจาะ :สโมสรนายทหาร สัญญาบัตร ศูนย์รักษาความปลอดภัย


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.