วันที่

26 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

120 หมู่7 ซอยเทศบาล6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ

เบอร์โทรศัพท์ : 02 756 4971-80 ต่อ 124

สถานที่เจาะ :หน้าอาคารอเนกประสงค์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.