วันที่

24 มี.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา

139 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2232 1976

สถานที่เจาะ : ลานโปรโมชั่น ชั้น 1

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.