วันที่

16 ก.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

ศูนย์การค้า ดิ โอลด์ สยาม ช้อปปิ้ง พลาซ่า

12 ถนนตรีเพชร แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2226 0156 ต่อ 115

สถานที่เจาะ : ชั้น 3 ข้างร้าน Daiso

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.