วันที่

18 ม.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

ศูนย์การค้าเมโทรทาวน์

175 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2680 4045

สถานที่เจาะ : ห้องอบรมชั้น 3 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.