วันที่

20 มิ.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

ศูนย์การค้าสุพรีม

1024 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2669 5999 Ext. 702

สถานที่เจาะ : Bell Hall 3 ลานชั้น 1

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.