วันที่

27 ม.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

ศูนย์การค้าพีเพิล พาร์ค

486 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2121 7174

สถานที่เจาะ : โซน D บริเวณหน้า Gourmet Matket

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.