วันที่

30 ก.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

ศูนย์การค้าทรี ออน ธรี พระราม 3

295 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 689 0917-9

สถานที่เจาะ : ชั้น 1 หน้าแมกซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.