วันที่

09 ก.ย.

เวลา

09:00 - 12:00

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด

102 ซอยงามดูพลี ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 287 8567

สถานที่เจาะ :ข้างห้องปฐมพยาบาล

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.