วันที่

23 ส.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

336 ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 0 2323 9009 Ext. 214

สถานที่เจาะ : หอประชุม T-VET

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.