วันที่

16 มี.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ

2  พหลโยธิน 24 แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2939 3000 ต่อ 4402

สถานที่เจาะ : ห้องสมุดเพชรรัตนราชสุดา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.