วันที่

11 ก.พ.

เวลา

11:00 - 15:00

วัดโมลีโลกยาราม

ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : อาคารโมลี

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.