วันที่

19 ก.ค.

เวลา

08:30 - 12:00

วัดสังฆราชา

105 ซอยลาดกระบัง 3 ถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 181 2192

สถานที่เจาะ : อาคารโรงเรียนสมเด็จฯ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.