วันที่

13 มี.ค.

เวลา

08:30 - 12:00

วัดบึงทองหลาง

1155 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 101 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2377 5323

สถานที่เจาะ :ศาลาการเปรียญ วัดบึงทองหลาง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.