วันที่

27 มี.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

วัดดอนเมือง พระอารามหลวง

ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02  566 2772 

สถานที่เจาะ : หอเกียรติยศ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.