วันที่

19 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. ล็อกซเล่ย์ + บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2348 8396

สถานที่เจาะ : หน้าอาคารล็อกซเล่ย์ (คลองเตย)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.