วันที่

04 เม.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

ลุมพินี เพลส รัชโยธิน

1484 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2285 5011-16 ต่อ 254

สถานที่เจาะ : ห้องสมุด

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.