วันที่

08 ม.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-พัฒนาการ

3 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02285501116

สถานที่เจาะ : หน้าเซเว่น อาคาร A

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.