วันที่

24 ก.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-พัฒนาการ

3 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : หน้าเซเว่น อาคาร A

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.