วันที่

10 ก.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว 2

11 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก  เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2285 5011-16 ต่อ 254

สถานที่เจาะ : ห้องเรียนรู้ อาคาร 3

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.