วันที่

19 มี.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า

618 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2285 5011-16 ต่อ 254

สถานที่เจาะ : สวนรวมใจฝั่งด้านหน้านิติบุคคล

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.