วันที่

19 ก.ค.

เวลา

09:00 - 12:00

มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์

299 ถนนพหลโยธิน (สะพานใหม่) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2533 6381-3

สถานที่เจาะ : มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.