วันที่

31 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2076 6099

สถานที่เจาะ : หน้าอาคาร FYI Center

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.