วันที่

05 ก.พ.

เวลา

11:00 - 15:00

ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร

8 ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2079 48888 ต่อ 202

สถานที่เจาะ : ชั้น 2 ลานโปรโมชั่น

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.