วันที่

18 มี.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02 287 9600 ต่อ 7623-4

สถานที่เจาะ : –


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.