วันที่

26 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02 287 9600 ต่อ 7623-4

สถานที่เจาะ : ห้อง L1002 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.