วันที่

03 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02 287 9600 ต่อ 7623-4

สถานที่เจาะ : ห้อง L1002 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.