วันที่

23 ม.ค. - 24 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2118 0150 ต่อ 8547

สถานที่เจาะ : ชั้น 1 อาคารระพี สาคริก (ตรงข้าม ศร.1)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.