วันที่

26 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : ชั้น 1 พลาซ่า

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.