วันที่

25 มี.ค. - 26 มี.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

126/1 วิภาวดีรังสิต 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 697 6911

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมใหญ่

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.