วันที่

07 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 ม.9 หมู่บ้านเมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ 8 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ : 02 504 7777 ต่อ 6905

สถานที่เจาะ : ด้านข้างตึกวิชาการ 3 ติดริมคลอง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.