วันที่

11 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

มหาวิทยาลัยสยาม

38 ถนน เพชรเกษม แขวง บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 868 6848 ต่อ 5340

สถานที่เจาะ : อาคาร 19 ชั้น 1

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.