วันที่

24 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2310 8066

สถานที่เจาะ : ชั้น 2 หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.