วันที่

18 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ลาดพร้าว 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2375 4480 ต่อ 136

สถานที่เจาะ : ใต้อาคาร C

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.