วันที่

25 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

79 ม.1 ถ.พหลโยธิน กม.55 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035 248 061

สถานที่เจาะ : ใต้อาคารเรียน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.