วันที่

13 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

59 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ : 0 2972 7200 ต่อ 145

สถานที่เจาะ : อาคารเรียน 1 ชั้น 2

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.