วันที่

01 เม.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2954 7300-29  Ext. 694

สถานที่เจาะ : ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.