วันที่

23 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท ภิรัชโทเทิลโซชั่นส์ จำกัด

88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2726 1999 Ext. 8009

สถานที่เจาะ : drop off taxi EH – 102

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.