วันที่

19 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

พื้นที่เขตพระราชฐาน

193 ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ :ข้างอาคารโรงจอดรถ (หลังใหม่)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.