วันที่

07 ม.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง

555 ถนนราชปรารถ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :  091 119 5622

สถานที่เจาะ : ลานโปรโมชั่น ชั้น 4 โซน A เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.