วันที่

01 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย)

9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 21-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทฯ

โทรศัพท์ : 0 2352 8570

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมนครสวรรค์ 1 ชั้น 24

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.