วันที่

08 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น บมจ. การบินไทย

133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2022 2440

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมบัญชา ล่ำซำ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.