วันที่

24 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

85/1 ม. 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : Convention Hall อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.