วันที่

01 มิ.ย.

เวลา

09:30 - 15:00

นิติบุคคลอาคารชุด ปัญจธานีทาวเวอร์

127 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2295 2510

สถานที่เจาะ : หน้าอาคาร

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.