วันที่

23 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ทำเนียบรัฐบาล)

กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2283 4244

สถานที่เจาะ : หน้าลานกองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.