วันที่

01 เม.ย. - 30 เม.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)

1423 ถนนกรุงเทพฯ – นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :  0 256 4300

สถานที่เจาะ :ชั้น 1

หมายเหตุ: พักเที่ยง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.